KLACHTENREGELING

KLACHTENREGELING
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die de
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Ook mijn praktijk voldoet aan
deze eisen. Wat dat betekent lees je hieronder.

Klachtenfunctionaris
Als je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over de geboden zorg dan wil ik je vragen om
dat in eerste instantie met mij te bespreken.  Als we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij
een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Hij of zij kan bemiddelen bij het vinden van
een oplossing.

Geschilleninstantie
Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris voor jou niet tot het gewenste resultaat leidt, dan
ben je vrij je klacht in te dienen bij Stichting Zorggeschil . Zorggeschil kan een bindend advies
uitbrengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Meer informatie
Meer informatie over de klachtenfunctionaris, het klachtenreglement en Stichting Zorggeschil vind
je op de website van het NIBIG.

PRAKTIJK INFO

Body Stress Release Praktijk Weert
Willy Corsten
Beekstraat 54 R316
6001 GJ Weert

Mobiel: 06 - 21682855
E-mail: info@bsrpraktijkweert.nl