HET HERSTEL PROCES

HET HERSTEL PROCES

We starten het herstel proces altijd met drie sessies. Deze worden ingepland op dag 1, 4 en 11. Hoe lang
het vervolg herstelproces duurt en hoeveel sessies er nodig zijn, is vooraf moeilijk te bepalen.Dit is mede
afhankelijk is van een mix van factoren zoals:

 de duur van de aanwezigheid van de klacht
 de oorzaak en aard van de klacht
• de ernst en hevigheid van de situatie
• de leef- en werkomstandigheden
 de snelheid waarmee de spanning loslaat
• 

een herstelproces heeft tijd nodig.

Onmiddellijk na de eerste behandeling gaat uw lichaam aan de slag om het teveel aan opgebouwde en
vastgezette spierspanning los te laten. Dat gaat laag voor laag. Bij de ene persoon is er al meteen een
voelbare reactie, bij de andere pas veel later.

Geen mens is hetzelfde en het lichaam moet de tijd en kans krijgen om aan de verschillende stadia
in het proces te wennen. Het is bijvoorbeeld te merken aan lichte vermoeidheid of emotionele reacties.

Doordat zenuwen weer vrij baan krijgen, kunnen oude pijntjes ook weer even gaan opspelen.
Dit wil niet zeggen dat BSR niet effectief was. Hebben we  te maken met een lange termijn van
ingesloten spierspanning in verschillende spierlagen dan is het een indicatie dat een verdere
releases nodig zijn. Steeds merkt u dat het ietsje beter gaat. Langdurige pijn verdwijnt, spieren
voelen soepeler aan en uw energievoorraad neemt toe.

Opmerking :
Er mag niet vanuit gegaan worden dat een klacht onmiddellijk verdwijnt. Met BSR kiest U voor
een duurzamere oplossing door de onderliggende factoren aan te pakken op een natuurlijke manier.

BSR geneest geen ziektes.
BSR kan iemand die ziek is helpen om beter te functioneren.

PRAKTIJK INFO

Body Stress Release Praktijk Weert
Willy Corsten
Beekstraat 54 R316
6001 GJ Weert

Mobiel: 06 - 21682855
E-mail: info@bsrpraktijkweert.nl